All posts by admin

เมธา เกรียงปริญญากิจ

congress_crop

ศิษยาภิบาลผู้นำนมัสการประจำคริสตจักรลีฟวิ่งสตรีมส์กรุงเทพ ผู้ก่อตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรเพื่อการนมัสการ Worship Plus+ และผู้แต่งเพลงนมัสการไทยหลายเพลง ดนตรีของท่านนำการสัมผัสที่เหนือธรรมชาติจากพระเจ้าและเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนมากมาย

คำพยาน KGLS – ลึกขึ้นและสูงขึ้น

เราถูกพัฒนาผ่านคำสอนที่อาจารย์สอนให้เข้าใจมากขึ้นลึกกว่าเดิม การนมัสการที่สุงมากขึ้น สัมผัสพระเจ้าได้ง่ายขึ้น สัมผัสการทรงสถิต และพระสิริของพระเจ้าที่ลงมาเต็มขนาดจริงๆ รู้สึกขอบคุณพระเจ้า อยากจะท้าทายและเชิญชวนคนที่ยังไม่มีโอกาสได้เข้ามาเรียน

– คุณหน่อง (นักเรียน KGLS ปี 2010)

คำพยาน KGLS – ไม่ใช่แค่ความรู้

การได้มาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นความรู้แค่เพียงในหัว แต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่คือ เราได้มีโอกาสมีประสบการณ์ ผ่านการนมัสการ มีประสบการณ์โดยตรงกับพระเจ้าว่าการสัมผัสพระสิริของพระเจ้านั้นเป็นอย่างไร

– คุณเวช (นักเรียน KGLS ปี 2010)

คำพยาน KGLS – บรรยากาศแห่งพระสิริ

ได้ประโยชน์หลายด้านในการเข้ามาเรียนในชั้นของ KGLS เดิมก็ได้รับการเปิดเผยสำแดงในระดับหนึ่ง แต่เมื่อได้เข้ามาเรียนแล้ว พระเจ้าได้เปิดออกอีก ทั้งทีมของผู้นำนมัสการและผู้สอน มีการเจิมของพระสิริของพระเจ้าเป็นอย่างมาก

– คุณเอสเธอร์ (นักเรียน KGLS ปี 2010)

คำพยาน KGLS – ยกนิ้วให้

เป็นชั้นเรียนที่ผมขอยกนิ้วให้ ชีวิตฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าเรียกให้เดินในน้ำพระทัยพระเจ้า เพื่อให้นิมิตนั้นสำเร็จ ขอบคุณพระเจ้ามาก สำหรับสิทธิพิเศษนี้ ในการที่พระเจ้าเรียกและให้มาที่นี่โดยเฉพาะ

– คุณเปรม (นักเรียน KGLS ปี 2010)

คำพยาน KGLS – นมัสการในพระสิริ

พระคัมภีร์ไม่เพียงแค่สิ่งที่เป็นความรู้ แต่ว่าการเรียนพระคัมภีร์ที่แท้จริงคือการที่เราสามารถสัมผัสชีวิตของพระวจนะของพระเจ้า และสิ่งที่มากไปกว่านั้นก็คือการทรงสถิตของพระองค์ ซึ่งสามารถสัมผัสได้ในชั้นระหว่างการนมัสการ เหมือนกับว่ามีเสรีภาพในการนมัสการ เราไม่ได้นมัสการเป็นรูปแบบ แต่เป็นการนมัสการที่เข้าไปสู่การทรงสถิต เพื่อเราจะเข้าใจในการเข้าไปสู่ที่เราคิดว่าผู้เชื่อทุกคนปรารถนา คือพระสิริของพระเจ้า เป็นการนมัสการที่มีการสำแดง การเปิดเผย

– อ.นิมิต (นักเรียน KGLS ปี 2010)

Dr.Joseph Ozawa

joseph_ozawaดร.โจเซฟ โอซาว่า : ดร.โอซาว่า เป็นนักจิตวิทยาที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เป็นศิษยาภิบาล ที่ปรึกษาภาครัฐให้กับหน่วยงานของประเทศสิงคโปร์ และผู้ประสานงานด้านการอธิษฐานเชิงกลยุทธ์ ท่านเป็นวิทยากรที่เป็นกันเอง สนุกสนาน และเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกระดับ

http://www.sdhconsult.com/content/dr-joseph-ozawa

http://www.zoominfo.com/p/Joseph-Ozawa/50192380

Randy Nelson

randy_nelsonแรนดี้ เนลสัน :  ท่านเป็นทั้ง มิชชั่นนารี,​ นักบุกเบิกคริสตจักร และผู้ขับเคลื่อนกลุ่มอธิษฐาน ท่านมีนิมิตที่จะเห็นชนชาติต่างๆ ได้รับการพลิกฟื้นเปลี่ยนแปลง และเห็นการทะลุทะลวงในฝ่ายวิญญาณเกิดขึ้นกับศิษยาภิบาลและผู้นำคริสเตียน

www.bridgestothenations.com

Steve Dittmar

steve_dittmarสตีฟ ดิทมาร์ : ศิษยาภิบาลคริสตจักร Jubilee Church ที่แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ผู้มีประสบการณ์ในการขึ้นไปเยี่ยมเยียนสวรรค์หลายครั้ง และจากประสบการณ์นั้นเอง ที่ท่านได้กลั่นกรองออกมาเป็นคำสอนในเรื่องของความสนิทสนมและการมีหัวใจติดตามพระเจ้าอย่างกษัตริย์ดาวิด
http://www.jubileechurch.org/

Dr.Donald Chia

donald_chiaดร.โดนัลด์ เชีย : ศิษยาภิบาลและนักจิตวิทยาผู้มากด้วยประสบการณ์ ท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมากในการฝึกสอนศิษยาภิบาลและผู้นำมากมาย ให้ออกไปทำการเยียวยารักษาและนำการรื้อฟื้นคืนดีมาสู่ชีวิตและจิตใจของผู้คน