ยินดีต้อนรับสู่ KGLI

Yobel Ministry

KGLI เป็นสถาบันพัฒนาผู้รับใช้พระเจ้าแนวใหม่ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ในอาณาจักรของพระเจ้าผู้ซึ่งจะสามารถทำสิ่งยิ่งใหญ่ดังที่พระเยซู ตรัสในพระธรรมยอห์นบทที่ 14 ข้อ 12

หลักสูตรของสถาบันนี้จะเป็นการผสมผสานระหว่างเนื้อหาที่ทันสมัยอันเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงเปิดเผยสำแดงในปัจจุบัน ควบคู่กับการอธิษฐานส่งทอดฤทธิ์เดชและการเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเห็นสิ่งที่พระบิดาทรงกระทำในมิติที่เหนือธรรมชาติ และทำตามสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำได้

เมื่อเรียนจบหลักสูตร 2 ปี ผู้เรียนจะสามารถดำเนินชีวิตในฐานะผู้นำและทำพันธกิจการรับใช้พระเจ้าด้วยฤทธิ์อำนาจอันเหนือธรรมชาติจากอาณาจักรของพระเจ้า และพระสิริของพระองค์  ไม่ว่าจะเป็นการทำพันธกิจในที่ทำงาน การประกาศพระกิตติคุณในชุมชนหรือก่อตั้งบุกเบิกคริสตจักรใหม่ ซึ่งจะสร้างผลกระทบอย่างมากมายในทุกที่ที่พระเจ้าทรงนำไป

การเรียนการสอน KGLI ปีที่ 1 ได้ผ่านพ้นไปอย่างสมบูรณ์ในปี 2014 และท่านสามารถรับชมย้อนหลังทางออนไลน์ได้ครบทุกชั่วโมงสอน ซึ่งมีมากกว่า 200 ชั่วโมง ในรูปแบบวีดีโอความละเอียดสูง ( High Definition)

และ KGLI ปีที่ 2 จะเปิดเรียนเทอม 1 ในวันที่ 12 มีนาคม 2015 นี้ ซึ่งเป็นการสอนต่อยอดจาก KGLI ปีที่ 1 ด้วยวิทยากรพิเศษหลายท่าน และหัวข้อใหม่ที่น่าสนใจหลากหลายหัวข้อ