Michael John M. Reyes

mike_reyesไมเคิล จอห์น เอ็ม เรย์ส : เป็นผู้ที่มีของประทานในการประกาศพระกิตติคุณด้วยฤทธิ์เดชและการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจ้าได้ทรงใช้ท่านอย่างมากในการนำการเปลี่ยนแปลงไปสู่วงการบันเทิง ด้วยของประทานและการเจิมในการรักษาโรคของท่าน ท่านได้สัมผัสแตะต้องชีวิตของผู้คนมากมาย ทั้ง อดีตนักโทษ นักเลงอันธพาล คนคุมผับ ดีเจ รวมไปถึงดารานักแสดง ฯลฯ