Jonathan Ngai

jonathan_ngaiโจนาธาน นาย : ผู้บุกเบิกก่อตั้งนิเวศน์อธิษฐานใจกลางย่าน Hollywood สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นที่ๆ มีดารา นักร้อง นักแสดง มากมาย เข้ามารับการสัมผัสแตะต้องจากพระเจ้า และรับการสร้างให้มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงและมีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมบันเทิงระดับโลก

http://www.radianceinternational.org/