แผนการเรียน

ท่านสามารถสมัครเรียนในหลักสูตร KGLI ได้ ในรูปแบบต่างๆ กัน 3 รูปแบบต่อไปนี้ ตามความสะดวกของท่าน

Plan A - เรียนในชั้นเรียน 100% : มาเรียนทุกๆ เย็นวันอังคาร, พฤหัสบดี และเช้า / บ่าย วันเสาร์ที่อาคาร Evergreen ราชเทวี โดยท่านจะได้รับสิทธิ์ฟรีในการดูวีดีโอบันทึกเทปการสอนย้อนหลังทั้งหมด สำหรับวันที่ไม่สะดวกมาร่วมเรียนด้วย

ค่าลงทะเบียน : 5,500 บาท
*ค่าลงทะเบียนนี้ครอบคลุมรวมไปถึงค่าเข้าสัมมนารายการพิเศษต่างๆ ตลอดทั้งปีการศึกษา
*ค่าลงทะเบียนนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการออกทำพันธกิจและฝึกภาคปฎิบัติ

Plan B - เรียนในห้องเรียน 50% และเรียนผ่านระบบวีดีโอออนไลน์ 50% : สำหรับผู้ที่สะดวกเดินทางมาร่วมชั้นเรียนเฉพาะวันเสาร์ ควบคู่ไปกับการเรียนผ่านระบบออนไลน์ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี
ค่าลงทะเบียน : 4,000 บาท

Plan C – เรียนผ่านระบบวีดีโอออนไลน์เท่านั้น
ค่าลงทะเบียน : 2,500 บาท

หมายเหตุสำหรับ  Plan B & C :
*ค่าลงทะเบียนไม่รวมค่าเข้าสัมมนาและค่าใช้จ่ายในการออกทำพันธกิจ ทั้งนี้จะมีส่วนลดพิเศษสำหรับค่าเข้าสัมมนาให้
*วีดีโอสำหรับระบบการเรียนออนไลน์ วีดีโอจะอัพโหลดให้นักเรียนได้ดูภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์หลังจากแต่ละชั้นเรียน

** สำหรับผู้ทีสมัครในเทอม 2 หรือ เทอม 3  ต้องชำระเพิ่มเติม ในการเข้าชมการอบรมของเทอมที่ผ่านมา  เพื่อให้เนื้อหาที่ได้รับนั้นครบถ้วน  โดยมีค่าใช้จ่าย  1000 บาท ต่อเทอม