คำพยาน KGLS – ยกนิ้วให้

เป็นชั้นเรียนที่ผมขอยกนิ้วให้ ชีวิตฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าเรียกให้เดินในน้ำพระทัยพระเจ้า เพื่อให้นิมิตนั้นสำเร็จ ขอบคุณพระเจ้ามาก สำหรับสิทธิพิเศษนี้ ในการที่พระเจ้าเรียกและให้มาที่นี่โดยเฉพาะ

– คุณเปรม (นักเรียน KGLS ปี 2010)