สมัครเรียน

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อจริง :

นามสกุล :

ที่อยู่ :

รหัสไปรษณีย์ :

เบอร์โทรศัพท์บ้าน :

เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน :

แฟ็กซ์ :

เบอร์โทรศัพท์มือถือ :

อีเมล์ :

หมายเลขบัตรประชาชน / พาสปอร์ต :

ประเทศที่เกิด :

วันเกิด :

เพศ :  หญิง ชาย

ภาษาแม่ :
ภาษาที่สอง :

สถานภาพสมรส :
 โสด แต่งงาน หย่า แต่งงานใหม่ หม้าย

คุณรู้จักโรงเรียน Kingdom Glory Leadership Institute ได้อย่างไร?

ใครเป็นคนแนะนำคุณให้รู้จักโรงเรียน Kingdom Glory Leadership Institute (ถ้ามี)?

คุณมีวัตถุประสงค์ใดบ้างในการเข้าเรียนที่ Kingdom Glory Leadership Institute?

ข้อมูลด้านคริสตจักร

ชื่อคริสตจักร :

คณะนิกาย / สังกัด :

ที่อยู่ของคริสตจักร :

ปีที่เข้าเป็นสมาชิกคริสตจักร :

ตำแหน่งงานรับใช้ :

แผนการเรียนและการชำระเงิน

กรุณาเลือกแผนการเรียนที่ท่านสะดวก
 Plan A - เรียนในชั้นเรียน 100% - 5,500 บาท Plan B - เรียนในห้องเรียน 50% และเรียนผ่านระบบวีดีโอออนไลน์ 50% - 4,000 บาท Plan C - เรียนผ่านระบบวีดีโอออนไลน์เท่านั้น - 2,500 บาท

บุคคลอ้างอิง

ศิษยาภิบาลของท่าน

ชื่อศิษยาภิบาล :

ชื่อคริสตจักร :

เบอร์โทรศัพท์คริสตจักร :

ที่อยู่คริสตจักร :

รหัสไปรษณีย์ :

คำถามหรือความเห็นอื่นๆ

อัพโหลดรูปถ่ายที่เห็นหน้าชัดเจน : (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1MB)

คำยืนยัน

 ข้าพเจ้ายืนยันว่า ข้อมูลที่กรอกมาทั้งหมดเป็นจริงและถูกต้องครบถ้วน
 ข้าพเจ้ายินดีที่จะทำตามกฎของโรงเรียน เมื่อโรงเรียนรับสมัครข้าพเจ้า