อาจารย์ ชี คัง เส็ง

PKS_Profile_LS_Home อาจารย์ ชี คัง เส็ง เป็นผู้ก่อตั้ง และผู้ดูแลพันธกิจ Kingdom Prophetic Ministries และ คริสตจักรลีฟวิ่งสตรีมส์ กรุงเทพ

ท่านรับใช้พระเจ้าด้วยของประทานในการเป็นอัครทูตและการเผยพระวจนะ พันธกิจของท่านเด่นชัดด้วยการทรงสถิตของพระสิริพระเจ้า การอัศจรรย์และการหายโรค ท่านได้รับเชิญเป็นนักเทศน์ในการประชุมการฟื้นฟูต่างๆ และการสัมมนาผู้นำ/ศิษยาภิบาล ในประเทศต่างๆ ถึง 17 ประเทศ