จอห์น พอล สเปรชเชอร์

อาจารย์จอห์น พอล สเปรชเชอร์ เป็นผู้ที่เต็มไปด้วยไฟของพระเจ้า และมีหัวใจรับใช้ต่อคนในรุ่นเดียวกับเขา   ท่านได้รับการทรงเรียกตั้งแต่อายุยังน้อย และนับจากนั้นท่านก็เริ่มเทศนาข่าวประเสริฐ ฝึกฝนผู้นำหนุ่มสาวและนำ ทีมไปรับใช้มากกว่า 15 ประเทศ ท่านอุทิศตัวในการฝึกฝนคนรุ่นใหม่ และสนับสนุนคริสตจักรท้องถิ่นทุกที่ที่ท่านเดินทาง

ไปรอบโลก ปัจจุบัน อาจารย์จอห์น-พอล อาศัยอยู่ที่รัฐมิเนโซต้ากับภรรยาพอลล่าและมีลูกที่น่ารัก 3 คน