คำพยาน KGLS – ลึกขึ้นและสูงขึ้น

เราถูกพัฒนาผ่านคำสอนที่อาจารย์สอนให้เข้าใจมากขึ้นลึกกว่าเดิม การนมัสการที่สุงมากขึ้น สัมผัสพระเจ้าได้ง่ายขึ้น สัมผัสการทรงสถิต และพระสิริของพระเจ้าที่ลงมาเต็มขนาดจริงๆ รู้สึกขอบคุณพระเจ้า อยากจะท้าทายและเชิญชวนคนที่ยังไม่มีโอกาสได้เข้ามาเรียน

– คุณหน่อง (นักเรียน KGLS ปี 2010)